Godło Polski i flaga europejska
Treść podstrony

Flaga europejska z napisem: RODO 25.05.2018

 

Klauzula ogólna dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula ogólna dotycząca ochrony danych osobowych związana z monitoringiem wizyjnym

Informacje o stanie zdrowia dziecka

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych dziecka i jego opiekuna prawnego w celach informacyjnych i promocyjnych

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji